Lokasjoner

Wiig datasenter

GreenBox™ leverer Colocation- og HPC datasenter. Vi er det grønneste datasenteret i markedet og våre tjenester er karbonnegative.

Har man datasenter i utlandet vil kun det å bytte til Norge ha en stor økonomisk og miljømessig besparelse. Er man allerede i Norge får man også den gode økonomiske effekten av vår særegen patenterte energiløsning som er i verdensklasse. Dette oppnår man gjennom lavt strømforbruk i senteret i tillegg til egenprodusert fornybar energi. Kundene har også fordelen av at sentrene våre fjerner CO2.

Wiig gartneri

På Jæren har vi etablert et datasenter i samarbeid med Wiig gartneri. Datasenteret er klar for drift i løpet av Q4 2024, med en kapasitet på opptil 5 MW. Vi har flere samarbeid med ulike Internett Service Providers (ISP) og bygger senteret iht Uptime Tier 3 og EN 50600 standard. 

Datasenteret på Wiig er tilknyttet gartneriets driftsbygninger, for å redusere behovet for fossile brennstoffer, noe gartneriet er avhengig av i dag. Slik vil de heller benytte seg av overskuddsvarmen fra datasenteret i drivhusproduksjonen. Energien som erstattes utgjør en CO2-reduksjon på 2000 tonn årlig som blir kreditert kundene av datasenteret. 

Sirkulære løsninger som denne vil styrke bærekraften, og bidra til en mer energieffektiv utnyttelse av ressurser og kapasitet i regionen, så vel som for kundene av GreenBox™ datasenter. 

Vi ønsker derfor å komme i kontakt med flere potensielle kunder som har behov for datasenter.

Kontakt oss for mer informasjon

Time Energipark

I samarbeid med Masiv Eiendom og Holon arkitekter, er vi i planleggingsfasen for etablering av et GreenBox™ Datasenter på Kalberg på Jæren, der Statnett bygger sin nye hovedbase for strøm til Sør-Vestlandet.

Ved å benytte en sirkulær tilnærming med patenterte løsninger for energioverføring og effektivisering lager vi spillvarme om til et verdifullt produkt for datasenter kunder og andre samfunnsaktører.

Første byggetrinn forventes å være i produksjon fra 2025 med en kapasitet på 10 MW, og planlagt totalkapasitet på 40 MW.