Hvorfor velge GreenBox™ Datasenter?

colocation_wiig

Bærekraft først

GreenBox™ Datasenter ligger på Sør-Vestlandet i Norge der små og store teknologibedrifter gjennom tiår har utviklet ny teknologi til olje- og gassektoren, en kunnskap som nå benyttes i utviklingen av ny teknologi på fornybarfeltet.

Bruken av innovativ, norsk teknologi og fornybare energikilder, der småskala vindturbiner og solcelleanlegg inngår i driften, kombinert med gjenbruk av overskuddsvarme, gjør GreenBox™ Datasenter til et av markedets mest bærekraftige.

 

Drone panoramic photo of the car driving through picturesque road above the huge waterfall near the fjord in South Norway

Energieffektivt

Med en innovativ vindteknologi og produksjon av strøm fra sol, kan energibehovet til GreenBox™ datasenter suppleres med egenprodusert strøm. Der det er mulig, oppretter vi fornybare energikilder på lokasjon, som småskala vindturbiner eller solcelleanlegg, i tråd med naturgitte forhold.

Ved å kople datasenteret opp mot lokale produksjonsbedrifter, som benytter overskuddsvarmen fra datasenteret i sin produksjon, unngår vi ikke bare nye inngrep i naturen, men vi får også gjenbrukt energien. Dette er et viktig mål for GreenBox™, som ved etablering alltid vil søke symbiosepartnere for å oppnå bærekraftige, sirkulære løsninger.

Sikkerhet

En sikker tilgang til data og programmer under alle omstendigheter, er avgjørende. I Norge kategoriseres datasentre som kritisk infrastruktur, og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet jobber for å sikre nasjonale, robuste datasentre. Deres anbefaling er at norske virksomheter benytter datasentre i eget land. Dette kommer fram i «Temarapport om norske datasentre og digital autonomi» fra februar 2022.

Tilgangen til fornybar kraft, stabile, politiske rammer og en uttalt vilje til utvikling av robuste datasentre, gjør Norge til et sikkert valg for lagring av data.

GreenBox™ Datasenter er opptatt av å tilpasse krav til oppetid i henhold til kundenes behov.

 

Klimarapportering

I GreenBox™ Datasenter baserer vi klimarapporteringen på ny, digital infrastruktur og en gjennomtenkt plan for måling av energi, for å sikre transparens.

Vi benytter Greenhouse Gas Protocol (GHGP) som utgangspunktet for våre utslippsberegninger. Med bakgrunn i «Avoided emissions»-rammeverket, synliggjøres også unngåtte utslipp som følge av at symbiosepartnerne våre gjenbruker overskuddsvarmen, noe som reduserer deres behov for kjøp av annen energi.

Våre kunder kan også benytte GreenBox™ rapporteringsløsning til andre formål i virksomheten.