Webhotell

Webhotell er et eldre konsept som beskriver at noe har plass eller er lagret på en server som er koblet til internett. Dette har tradisjonelt sett vært en tjeneste som muliggjør at nettsider er tilgjengelige på internett og fildelingstjenester.

De ulike tilbyderne av webhotell gir deg plass på en server der du kan lagre filene som utgjør nettsiden din, og tilbyr også vanligvis andre tjenester som sikkerhetskopiering og databaseadministrasjon.

Begrepet webhotell er mindre og mindre benyttet, ettersom teknologiaktører som for eksempel Microsoft, Apple, Google og Amazon i større grad har gått over til å selge ulike tjenester på toppen av lagringslaget i infrastrukturen.