Water Usage Effectiveness (WUE)

Water Usage Effectiveness (WUE) er en av indikatorene som blir brukt for å måle et datasenters bærekraftsevne.

WUE regnes ved å ta siste års totale vannforbruk og dele det på antall kW/t energi som IT-utstyret i datasenteret har benyttet. Dette inkluderer:

  • Vann som er benyttet for å kjøle datasenteret
  • Produsert elektrisitet on-site
  • Regulering av fuktigheten i datasenteret

WUE er en viktig faktor i vurderingen av et datasenters bærekraftsevne og miljøpåvirkning, spesielt da datasentre krever store mengder vann for å opprettholde en stabil temperatur og hindre overoppheting av IT-utstyret. Jo lavere WUE-verdi, dess mer effektivt bruker datasenteret vannet.