Supercomputer

Supercomputer, også kalt for superdatamaskin eller stormaskin på norsk, er en datamaskin som kan utføre ekstremt raske operasjoner – opptil flere tusen trillioner operasjoner per sekund.

Til sammenligning vil en meget rask hjemme-PC klare opptil 100 milliarder operasjoner.

Hvordan fungerer en supercomputer (stormaskin)?

En supercomputer (stormaskin) bruker ofte parallell databehandling, som vil si at mange prosessorer arbeider for å løse et problem samtidig. Slik kan enorme beregninger utføres på kort tid, som er spesielt nyttig i vitenskapelige og tekniske beregninger som involvererer store datasett og komplekse modeller.