Redundans

Begrepet redundans har flere betydninger. I et datasenter vil redundans si at det er to eller flere infrastrukturer eller systemer for høypålitelighetsområder, som strømforsyning, nettverksforbindelse, lagring, kjøling og andre viktige komponenter i infrastrukturen.

Årsaken til at redundans er viktig i et datasenter, er at dersom strømforsyningen, nettverksforbindelsen eller lignende skulle gå ned, tar en annen kilde over og sikrer at datasenteret har strøm og internett hele tiden.

Ved å ha redundans kan et datasenter med andre ord oppnå høy grad av tilgjengelighet og pålitelighet. Dette gjør det mulig for datasenteret å tilby tjenester med minimal nedetid og sikre at virksomheten kan fortsette å operere i tilfelle en feil oppstår.