Power Usage Effectiveness (PUE)

Power Usage Effectiveness (PUE) er en måling som brukes for å vurdere energieffektiviteten til et datasenter.

PUE er definert som forholdet mellom den totale mengden strøm et datasenter bruker og mengde strøm som brukes av IT-utstyr (som servere og nettverkskomponenter).  

Hvordan beregne PUE? 

Formelen for å beregne PUE er: 

PUE = Totalt energiforbruk / Energiforbruket til IT-utstyret 

Hva er en optimal PUE-verdi?

Den optimale PUE-verdien er 1.0, som betyr at all strømmen som brukes i datasenteret går direkte til IT-utstyret. I praksis vil de fleste datasentre ha en PUE-verdi på over 1.0, på grunn av tap i energidistribusjon, kjøling og belysning. 

Hvorfor er det viktig å følge med på PUE-verdien?

Målet med PUE er å redusere den totale energikostnaden og øke effektiviteten i datasenteret. Jo lavere PUE-verdien er, jo mer effektivt vil datasenteret være i forhold til energiforbruket. 

Bedrifter og organisasjoner kan bruke PUE som en indikator for å vurdere og forbedre energieffektiviteten i sine datasentre og serverrom, men også redusere kostnadene og miljøpåvirkningen av sin IT-infrastruktur.