Oppetid i datasenter

Oppetid, eller uptime på engelsk, refererer til den tiden et datasenter er i drift og tilgjengelig for brukerne. Det betyr at systemet funker som det skal, og at brukerne får tilgang til data, applikasjoner og tjenester uten problemer.

Oppetid er en viktig faktor for datasentre, spesielt da selv små perioder med nedetid kan medføre alvorlige konsekvenser i form av tapt data og økonomisk tap for bedrifter og organisasjoner.

For å minimere risikoen for nedetid, er datasentre derfor utstyrt med redundans og backup-løsninger.

Beregning av oppetid

Oppetid måles vanligvis som en prosentandel av den totale tiden som systemet er i drift.

For eksempel:
Hvis et datasenter er i drift 99,99% av tiden i løpet av et år, vil det si at det har en oppetid på 99,99%. En oppetid på 99,99% kan virke høyt, men det tilsvarer likevel mer enn fire timer nedetid per år.

Oppetid er derfor en viktig faktor du må ta stilling til når du skal velge en leverandør av datasenter.

Hva betyr oppetidsgaranti?

Oppetidsgaranti fastsetter den tiden som tjenestene skal være tilgjengelig for deg som kunde. Med andre ord betyr det at tjenesteleverandøren (datasenteret) er forpliktet til å sørge for at tjenestene fungerer som forventet i denne perioden.

For eksempel kan en oppetidsgaranti på 99,9% bety at tjenesten ikke vil være utilgjengelig i ikke mer enn 43 minutter per måned.