Maskinvare (Hardware)

Maskinvare, ofte omtalt med det engelske ordet hardware (HW), er de fysiske komponentene du finner i en server, datamaskin, mobiltelefon eller annet IT-utstyr.

Eksempler på maskinvare

Eksempler på maskinvare/hardware er blant annet:

  • Prosessor (CPU/Central Processing Unit)
  • Lagringsenhet (harddisk)
  • Minne (RAM/Random Access Memory)
  • Vifter (Fan)
  • Ledninger (wires)
  • Hovedkort (Motherboard)

Hva er forskjellen mellom maskinvare og programvare?

Maskinvare (hardware) er den fysiske delen av datamaskinen, mens programvare (software) er en samling av instruksjoner som kjører på maskinvarer, og styrer dens funksjonalitet.

Med andre ord jobber maskinvaren sammen med programvaren for å gjøre det mulig å kjøre programmer, lagre data, koble til nettverk og utføre forskjellige oppgaver.