Spillvarme (overskuddsvarme)

Spillvarme, ofte omtalt som overskuddsvarme, er et begrep som benyttes om varmen et datasenter produserer.

Hvordan oppstår spillvarme?

Når en datamaskin brukes blir den varm. I et datasenter er det vanligvis hundrevis av servere i en hall eller et rom, noe som betyr at det blir veldig varmt.

Dette har tradisjonelt sett vært en utfordring for datasentre, da varmen vanligvis er noe man ønsker å bli kvitt så fort som mulig. Av denne grunn slippes varmen som lages ut i friluft, sjø eller elv, for å kunne veksle mot noe som er kaldere og for å kunne opprettholde en optimal driftstemperatur.

Hva kan spillvarme brukes til?

Flere aktører velger å ta vare på spillvarmen for å benytte den til gode formål (varmegjenvinning), som å varme opp hjem, skoler og drivhus for å nevne noe.

Et godt eksempel på dette er vårt datasenter på Jæren i samarbeid med Wiig Gartneri, der spillvarmen vil benyttes i drivhusproduksjonen.