Renewable Energy Factor (REF)

Renewable Energy Factor (REF) er en måling som brukes for å evaluere andelen fornybar energi et datasenter bruker, i forhold til mengden total energi som brukes.

Både Renewable Energy Factor (REF) og Green Power Usage Effectiveness (GPUE) er målinger som brukes for å evaluere hvor bærekraftig et datasenter er, men det er en vesentlig forskjell mellom målingene.

Som nevnt blir REF brukt for å måle andelen fornybar energi et datasenter bruker i forhold til den totale mengden energi som brukes. GPUE derimot, brukes for å måle hvor effektivt et datasenter bruker grønn energi.

Hvordan beregne REF?

REF beregnes ved å dele den totale mengden fornybar energi som brukes av datasenteret (som vannkraft, solkraft eller vindkraft), med den totale mengden energi datasenteret bruker.

Dette gir en prosentandel av den totale energibruken som kommer fra fornybar energi.

Betydningen av høy og lav REF

En høy REF-verdi indikerer at datasenteret bruker en stor andel av fornybar energi, noe som bidrar til å redusere karbonavtrykket og øke bærekraften. En lav REF-verdi derimot, indikerer at datasenteret bruker en liten andel fornybar energi og at det kan være lurt å iverksette tiltak for å øke den grønne energiproduksjonen.