OPEX i et datasenter

OPEX står for «Operating Expenses» og er alle kostnader som er knyttet til driften av en virksomhet. I et datasenter innebærer dette løpende kostnader som strøm, kjøling, administrasjon og annet.

Strøm og kjøling er ofte de største kostnadene i et datasenter, da servere og annet IT-utstyr genererer mye varme og krever mye strøm for å fungere optimalt. OPEX inkluderer også blant annet sikkerhetskostnader, som overvåking, tilgangskontroll og brannsikkerhet.

Hva er forskjellen mellom OPEX og CAPEX i et datasenter?

OPEX er driftskostnader, mens CAPEX er kostnadene som kreves for å etablere datasenteret eller alle investeringer. Det vil si kjøp av bygning, bygge infrastruktur, installere kjølesystemer og lignende.