Server

Definisjonen av en server avhenger av kontekst og den spesifikke server det refereres til. Generelt sier man at servere utveksler informasjon. Det er ofte snakk om større mengder informasjon til en eller flere klienter (brukere).

I en server finner du vanligvis det du finner i en PC, som vifte, prosessor, minne, skjermkort, hovedkort, nettverksport og harddisk. De fleste servere som er i drift på verdensbasis står i et datasenter slik man kan drifte serverene mest mulig effektivt og optimalt.

En server er vanligvis konfigurert og optimalisert til å kunne yte et høyt nivå av stabilitet, sikkerhet og ytelse, og kan tilby en rekke tjenester til alle klientene som er koblet til den. 

Hva kan en server brukes som/til?

  • Database-server
  • Applikasjonsserver, der mange ulike programmer og systemer er installert, og kan brukes av mange klienter/brukere samtidig
  • Spillserver som muliggjør at flere datamaskiner, mobiltelefoner og lignende kan spille spill sammen
  • Mediaserver som deler digitale filer som video, lyd over nettverk. Eksempler på tjenester som benytter seg dette er Netflix og Spotify
  • Webserver som hele internett er bygget opp av. Her tilgjengeliggjøres nettsider man kan aksessere med en adresse, f.eks www.greenbox.no

I Greenbox datasenter har vi tusenvis av servere som driftes av Greenbox eller kunder drifter selv. Dette er alt fra applikasjonsservere, streaming, spill og andre hosting-servere.

Hva er en DNS-server?

DNS står for “Domain Name System”. En DNS-server er ansvarlig for å oversette domenenavn til IP-adresser på internett.

Når en bruker skriver inn et nettsteds domenenavn i en nettleser, vil datamaskinen sende en forespørsel til en DNS-server for å finne den tilsvarende IP-adressen for nettstedet. DNS-serveren sjekker så sin lokale database for å finne oppføringen til domenenavnet og oversetter den så til den tilsvarende iP-adressen.

DNS-servere fungerer med andre ord som en slags “telefonkatalog” på internett, og gjør det enklere for å brukere å få tilgang til nettsteder ved å skrive inn en en enkel og huskbar URL, i stedet for en lang IP-adresse.

Hva er en proxy-server?

En proxy-server fungerer som en mellommann mellom en klient, for eksempel en datamaskin, og andre tjenere i nettverket.

Proxy-servere kan blant annet brukes for å kontrollere og overvåke internettbruk, ved å blokkere tilgang til bestemte nettsteder eller tjenester. Proxy-servere kan også brukes for å tilgjengeliggjøre tjenester som ellers ikke ville vært det, for eksempel ved å omgå geografiske begrensninger satt av leverandører som Netflix.

I tillegg til dette, kan proxy-servere øke sikkerheten på nettverket ved å skjule den faktiske IP-adressen til klienten, og dermed beskytte mot nettangrep og overvåkning.