Densitet i datasenter

Densitet i et datasenter vil si hvor mye IT-utstyr som kan bli plassert på en gitt mengde plass, og hvor mye strøm og kjøling som kreves for å holde utstyret i drift.

Høy densitet (tetthet) vil si at det er mer strømkrevende serverutstyr per kvadratmeter av plass i datasenteret, som kan medføre høyere energiforbruk og behov for mer avanserte kjølesystemer. For eksempel vil et datasenter som har en densitet på 10 kW per rack kreve mye mer strøm og kjøling, enn et datasenter som har en densitet på 5 kW per rack. Til gjengjeld vil et mindre datasenter med høy densitet kunne utnyttes på en bedre måte enn et stort med lavere densitet.

Høydensitets-datasentre kan produsere høyere temperaturer på sin spillvarme. Dette medfører at den er mer attraktiv for varmekonsumenter. Det er i tillegg mer miljøvennlig å bygge mindre datasentre enn store for å gjøre samme jobben.

Hvordan beregne densitet i et datasenter?

Formelen for å beregne densiteten til et datasenter er:

Densitet = strømforbruk (kW) / plass (kvadratmeter)

Dette gir strømforbruket per kvadratmeter og gir en indikasjon på hvor mye strøm som kreves for hver kvadratmeter av dataromsflaten.

Densitet kan også måles per rack, og da vil formelen være:

Densitet = strømforbruk (kW) per rack / rackplass (kvadratmeter)