DCIM (data center infrastructure management)

DCIM er en forkortelse for “Data Center Infrastructure Management” og et viktig område i et datasenter.

Hva kan DCIM brukes til i et datasenter?

DCIM hjelper et datasenter med å holde kontroll på infrastrukturen sin. Dette handler om alt fra å vite hvilken fiber som går fra A-B, til å få oversikt over hvilken maskinvare som er i hvilke rack i datasenteret. Det kan også inkludere informasjon om bygningsinfrastrukturen som ventilasjon, belysning og sikkerhetssystemer.

DCIM-løsninger bidrar til å øke effektiviteten, redusere kostnadene og forbedre påliteligheten til et datasenter.

Et godt eksempel på en DCIM-løsning er Sunbird.