Cooling Efficiency Ratio (CER)

Cooling Efficiency Ratio (CER) er en måling som brukes for å evaluere hvor effektivt kjølesystemet i et datasenter fjerner varme. Målingen beregner forholdet mellom mengden varme som fjernes og energiforbruket til kjølesystemet.

CER er en del av EN 50600-standarden.

Hvordan beregne Cooling Efficiency Ratio (CER)?

CER beregnes ved å dele den totale mengden kjøleeffektivitet (i kilowatt) som kjølesystemet gir, med den totale mengden elektrisk energi som kjølesystemet bruker (også målt i kilowatt).

Formelen ser slik ut:

Eksempel: Et datasenter bruker 50 kW/h på kjøling. Den totale kW/h av varme som ble fjernet er 100 kW/h. Da får man et forhold på 0,5 kW/h brukt per 1 kW/h varme som er fjernet. Det betyr i eksempelet at man bruker 50% energi i form av elektrisitet til å fjerne energien i form av varme.

Snur man formelen og benytter totalt antall kW/h varme fordelt på antall kWh/ benyttet til kjøling blir større tall bedre. Dette er i henhold til EN 50600.

Betydningen av høy og lav CER

En høy CER-verdi indikerer at kjølesystemet fjerner varme effektivt fra datasenteret med lavt strømforbruk. En lav CER-verdi derimot, indikerer at kjølesystemet bruker mye elektrisk energi for å fjerne varme, som medfører økte kostnader og redusert energieffektivitet.