Carbon Usage Effectiveness (CUE)

Carbon Usage Effectiveness (CUE) er en måling som brukes for å evaluere hvor effektivt et datasenter reduserer sitt karbonavtrykk.

CUE tar både hensyn til den totale mengden karbondioksid (CO2) som genereres i datasenteret og energiforbruket til IT-utstyret.

Hvordan beregnes Carbon Usage Effectiveness (CUE)?

CUE beregnes ved å dele den totale mengden CO2 som generes av datasenteret (inkludert fra strømforbruk og annet energiforbruk), med den totale mengden energi som brukes av IT-utstyret.

Formelen ser slik ut:

CUE = Totalt CO2-utslipp generert av datasenteret / Energiforbruk fra IT-utstyr

Resultatet gir en indikasjon på mengden CO2 som genereres per enhet av energi som brukes av datasenteret.

Betydningen av høy og lav CUE

En lav CUE-verdi indikerer at datasenteret bruker energi effektivt og produserer relativt lite CO2 i forhold til mengden energi som brukes.

En høy CUE-verdi indikerer derimot at datasenteret produserer mye CO2 i forhold til mengden energi som brukes, og at det er behov for å iverksette tiltak for å redusere karbonavtrykket.