Green Power Usage Effectiveness (GPUE)

Green Power Usage Effectiveness (GPUE) er en måleindikator i et datasenter, avledet fra den vidt aksepterte indikatoren Power Usage Effectiveness (PUE).

GPUE måler andelen fornybar kraft et datasenter utnytter, som sol-, vind eller vannkraft. GPUE er definert som forholdet mellom mengden energi som brukes av et datasenter og mengden grønn energi som faktisk genereres og leveres til datasenteret.

GPUE er en viktig måleindikator når det gjelder bærekraft og miljøpåvirkning fra datasentre, særlig da de har en betydelig innvirkning på det totale energiforbruket i samfunnet. Jo lavere GPUE-verdi, dess mer effektivt bruker datasenteret grønn energi.

G i GPUE står for summen av energi eller andelen energi fra alle energikildene som blir benyttet. Her fokuserer man på antall kilo Co2 per kilowatt time en aktør forbruker.