Fagbegreper

DCIM (data center infrastructure management)

DCIM er en forkortelse for “Data Center Infrastructure Management” og et viktig område i et datasenter. Hva kan DCIM brukes til i et datasenter? DCIM…

Read more

Densitet i datasenter

Densitet i et datasenter vil si hvor mye IT-utstyr som kan bli plassert på en gitt mengde plass, og hvor mye strøm og kjøling som…

Read more

Spillvarme (overskuddsvarme)

Spillvarme, ofte omtalt som overskuddsvarme, er et begrep som benyttes om varmen et datasenter produserer. Hvordan oppstår spillvarme? Når en datamaskin brukes blir den varm.…

Read more

OPEX i et datasenter

OPEX står for «Operating Expenses» og er alle kostnader som er knyttet til driften av en virksomhet. I et datasenter innebærer dette løpende kostnader som…

Read more

MW (megawatt) i et datasenter

MW (megawatt) er en enhet som måler effekt eller kraft, og kan brukes for å beskrive strømforbruket eller strømproduksjonen i et datasenter. Hva er watt?…

Read more

Renewable Energy Factor (REF)

Renewable Energy Factor (REF) er en måling som brukes for å evaluere andelen fornybar energi et datasenter bruker, i forhold til mengden total energi som…

Read more

Carbon Usage Effectiveness (CUE)

Carbon Usage Effectiveness (CUE) er en måling som brukes for å evaluere hvor effektivt et datasenter reduserer sitt karbonavtrykk. CUE tar både hensyn til den…

Read more

Cooling Efficiency Ratio (CER)

Cooling Efficiency Ratio (CER) er en måling som brukes for å evaluere hvor effektivt kjølesystemet i et datasenter fjerner varme. Målingen beregner forholdet mellom mengden…

Read more

Server

Definisjonen av en server avhenger av kontekst og den spesifikke server det refereres til. Generelt sier man at servere utveksler informasjon. Det er ofte snakk…

Read more

Green Power Usage Effectiveness (GPUE)

Green Power Usage Effectiveness (GPUE) er en måleindikator i et datasenter, avledet fra den vidt aksepterte indikatoren Power Usage Effectiveness (PUE). GPUE måler andelen fornybar…

Read more