Hva er et datasenter?

Mann i et datasenter

Et datasenter er et fysisk lokale der virksomheters data og infrastruktur blir lagret og behandlet. Et datasenter er utstyrt med avansert teknologi, som sikrer at dataen er trygg og tilgjengelig til enhver tid.

Grunninfrastrukturen i et datasenter omfatter nødvendige tjenester for å kunne drive og vedlikeholde servere og nettverksutstyr. Blant annet inngår adgangskontroll, strømforsyning, kjøling, samt tilgang til internett eller ethernet. Infrastrukturen er vanligvis konstruert med redundans og nødbaserte løsninger for å sikre tilgjengelighet 24/7. 

Et datasenter varierer i størrelse, fra mindre lokaler med kun et fåtall racks (dataskap), til store anlegg med tusenvis av racks og enorme mengder dataprosessering og lagringskapasitet. 

Hensikten med et datasenter er å sikre at dataene er tilgjengelig og sikker, slik at virksomheter kan lagre, behandle og distribuere dataen sin på en effektiv måte. I tillegg gir det økonomiske og miljøvennlige stordriftsfordeler. 

Hvilke type datasenter finnes?

Det finnes flere typer datasenter. Hovedsakelig skiller vi mellom virksomhetsinterne datasentre og kommersielle datasentre.

Virksomhetsinterne datasentre dekker virksomheters, eller deres kunders, behov for databehandling- og lagring. Formålet er å sikre at virksomheten har en pålitelig løsning for å lagre, behandle og distribuere data internt i virksomheten. Ofte er disse plassert på et hovedkontor eller i kjelleren hos virksomheten, der de selv står ansvarlig for drift av datasenteret. 

Dette er ofte mer kostbart, da virksomheten selv er ansvarlig for etablering og drift av datasenteret. I tillegg er det behov for internt personell som til enhver tid sikrer at dataene er tilgjengelig.

Kommersielle datasentre er profesjonelle aktører som tilbyr datasenter og i prinsipp alle tjenester en kunde har behov for, i det åpne markedet. Typisk tilbys strømforsyning, kjøling og annen nødvendig infrastruktur som er nødvendig for å drifte og vedlikeholde servere og nettverksutstyr. Det finnes ulike typer kommersielle datasentre, inkludert colocation, hyperscale og edge.

Colocation

Et Colocation datasenter er et datasenter der kundene samlokaliserer seg for å oppnå økonomiske og bærekraftige driftsfordeler. Det er datasenter-leverandøren  som er ansvarlig for å drifte og vedlikeholde utstyret, blant annet gjennom strøm, kjøling og sikkerhet. 

Les mer i artikkelen om co-location:

Hva er et colocation datasenter?

HPC

HPC står for “High Performance Computing”, eller databehandling med svært høy ytelse. Et HPC datasenter er spesielt designet for å håndtere en enorm kraftkapasitet. Et eksempel på HPC er “superdatamaskiner” som ofte brukes i simuleringer og forskning. 

Les mer i artikkelen om HPC:

Hva er et HPC datasenter?

Hyperscale

Hyperscale datasentre er enorme, skalerbare fasiliteter som tilbys av store teknologiselskaper, som for eksempelvis Microsoft, Google og Amazon. Datasentrene er spesielt designet for å håndtere store mengder data og trafikk fra nettjenester og skytjenester. 

Les mer artikkelen i om hyperscale:

Hva er et hyperscale datasenter?

Edge

Et edge datasenter er et mindre datasenter som er plassert nærmere kilden til dataen, for eksempel et kontorbygg eller kjøpesenter. Målet er at behandling og lagring av data skal skje nærmere sluttbrukeren, da det gir raskere respons og lavere latenstid i dataoverføringen. Dette er særlig fordelaktig når det er behov for rask tilgang på store mengder data, som videostrømming. 

Edge datasentre er nyttige da de reduserer belastningen til de store, sentrale datasentrene. De øker også tilgjengeligheten av data og tjenester i områder som er utenfor rekkevidde for sentrale datasentrene.

Oppsummering

Det finnes flere måter bedrifter kan lagre, behandle og sikre dataen sin på. Hovedformålet med et datasenter er at dataene er tilgjengelig til enhver tid, slik at bedriften ikke blir påvirket hvis noe skulle skje med serverne eller andre lokale forhold som strømbrudd. Virksomheter som er helt avhengig av dataene sine, slik som eksempelvis banker og IT bedrifter, vil bli sterkt påvirket av nedetid. Derfor flytter stadig flere bedrifter serverne sine ut til kommersielle leverandører (som GreenBox) som sikrer dataene deres for dem.


Har du noen spørsmål knyttet til datasenter-tjenester er det bare å ta kontakt med oss i GreenBox™!

Flere artikler

DCIM (data center infrastructure management)

10. mai 2023

DCIM er en forkortelse for “Data Center Infrastructure Management” og et viktig område i et…

Les mer

Densitet i datasenter

10. mai 2023

Densitet i et datasenter vil si hvor mye IT-utstyr som kan bli plassert på en…

Les mer

Spillvarme (overskuddsvarme)

10. mai 2023

Spillvarme, ofte omtalt som overskuddsvarme, er et begrep som benyttes om varmen et datasenter produserer.…

Les mer

OPEX i et datasenter

10. mai 2023

OPEX står for «Operating Expenses» og er alle kostnader som er knyttet til driften av…

Les mer